Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21)

Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21)


územně plánovací podklad

Název: Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21)

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zhotovitel: M projekt-Cheb, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 5, Markant-Mariánské Lázně, Palackého 303​

Hlavní cíle řešení:

  • Urbanistická studie sleduje naplňování cílů regionálního rozvoje,  včetně  cíle  zvyšování  konkurenceschopnosti řešeného  území. Studie definuje rozvojový potenciál této oblasti s vytipováním konkrétních lokalit soustředěného zájmu. Závěry studie  budou sloužit k zapracování záměrů do územně plánovacích dokumentací dotčených obcí. Řešené území se nachází v západním cípu ČR,  v příhraniční oblasti   podél 130 km státní hranice se SRN. Jde o vedlejší rozvojovou osu Karlovarského kraje kolem významných silnic – I/21 Mariánské Lázně  – R6 u Chebu, R6 u Chebu – I21/Vojtanov, II/215 Františkovy Lázně – Aš, II/217 Aš – Hranice. Kromě uvedených os rozvoje jsou do  studie dále zahrnuty i aglomerace Hranic, Aše, Františkových Lázní, Chebu, Skalné, Plesné, Lubů, Lázní Kynžvart, Mariánských Lázní a Teplé. Celková rozloha řešeného území je 933 km2 .

Obsah studie: 

             textová část:

                                 Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy (PDF, 12,5 MB)
                                 Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy - tabulky a přílohy (PDF, 15 MB)
  
            grafická část 

Všeobecná charakteristika:      zájmové území (PDF, 10,5 MB)
                                                 vymezení vnitřní diferenciace území  (PDF, 300 kB)

                                                 stav UPD (PDF, 550 kB)
Sociálně ekonomická část:       obyvatelstvo (PDF, 750 kB)
                                                  druhy pozemku (PDF, 240 kB)

Doprava:                                    analýza stavu - dopravně technický stav (PDF, 800 kB)
                                                   současné intenzity automobilové dopravy  (PDF, 150 kB)
                                                   intenzita automobilové dopravy (PDF, 830 kB)
                                                   analýza vyjížďky (PDF, 380 kB)

Kultura, sport, turistika:              ubytovací kapacity (PDF, 2,5 MB)
                                                   turistické cíle a jejich využití (PDF,240 kB)
                                                   kulturní a sportovní potenciál území (PDF, 460 kB)
Návrhová část:                           území soustředěného zájmu s navrhovaným preferovaným využitím (PDF, 11,1  MB)
                                                   navrhovaná silniční síť (PDF, 5,5 MB)
                                                   záměry na silniční síti (PDF, 8,7 MB)
                                                   využití obnovitelných zdrojů energie (PDF, 240 kB)
                                                   nové ubytovací kapacity a pracovní příležitosti v oblasti turistiky (PDF, 150 kB)

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 14:44