Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji II- etapa (2013)

Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji II- etapa (2013)

územně plánovací podklad

Název: Koncepce ​běžeckého lyžování v Karlovarském kraji
 
            II. etapa Slavkovský les a zhodnocení potenciálu zbývajících částí Karlovarského kraje

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje


Zadání: Text (186,31 KB, PDF)(PDF, 0,2 MB)

 

Zhotovitel: Ekologické centrum Meluzína, Regionální centrum Asociace Brontosaura - zástupce Ing. Martin Lípa
                    Dokumentace byla veřejně projednána dne 25.9.2013 v Aši a dne 30.9.2013 v Mariánských Lázních.


Hlavní cíle řešení:

  • přispět k ekonomickému rozvoji území vícedenní i krátkodobou rekreací v oblasti běžeckého lyžování
  • lokality: Slavkovský les, Smrčiny, oblast Doupovských hor a zbývající část kraje
  • podpora spolupráce aktérů v území a podpora souvisejících projektových záměrů
  • koordinace běžeckých tras s ostatními zájmy v území (regionální a celostátní měřítko)
  • podpora stabilizace režimu údržby tras dotačními prostředky kraje
  • vytvoření komplexního mapového podkladu tras pro běžecké lyžování v Karlovarském kraji pro další využití jak v územně plánovacích dokumentacích nebo informačních systémech kraje.

 

Textová část:

Koncepce běžeckého lyžování II. etapa (PDF, 7 MB)


Výkresová část:

Výkres širších vztahů (PDF, 28 MB)
Hlavní výkres - Slavkovský les (PDF, 13,6 MB)
Hlavní výkres - oblast Smrčiny (Aš, Krásná - Hranice), oblast Západní Krušné hory (Luby), oblast
                                 Doupovské hory (Golf Karlovy Vary), (PDF, 15 MB)
Problémový výkres - Slavkovský les (PDF, 12,6 MB)
Problémový výkres - ​oblast Smrčiny (Aš, Krásná - Hranice), oblast Západní Krušné hory (Luby), oblast  
                                          Doupovské hory (Golf Karlovy Vary) (15 MB)

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Za stránku zodpovídá Ing. Jana Irovská
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 14:42