Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Dokumentace kraje Územní studie Krušnohorské cyklistické magistrály v Karlovarském kraji (2016)

Územní studie Krušnohorské cyklistické magistrály v Karlovarském kraji (2016)

územně plánovací podklad

Název: Územní studie Krušnohorské cyklistické magistrály v Karlovarském kraji

Pořizovatel:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zadání: Zadání (1,68 MB, PDF) (PDF,1 MB)

Zhotovitel: BPO Ostrov, s.r.o., Lidická 1239, 363 01 Ostrov

Hlavní cíle řešení:
  • Prověření páteřní cyklotrasy č. 23 na území Krušných hor a Chebské pánve
  • Stanovení problematických míst
  • Návrh nové trasy s důrazem na bezpečnost cyklistů a ochranu životního prostředí
                 

Obsah územní studie:

Tex​tová část (PDF, 0,9 MB)
Tabulka úseků (PDF, 0,3 MB)
Parametry úseků (PDF, 0,45 MB)

Grafická část
1. Širší vztahy (PDF, 13,3 MB)
2. Hlavní výkres - ORP Cheb (PDF, 72,6 MB)
3. Hlavní výkres - ORP Kraslice (PDF, 93,4 MB)
4. Hlavní výkres - ORP Karlovy Vary (PDF, 46,1 MB)
5. Hlavní výkres - ORP Ostrov (PDF, 63,7 MB)
6. Hlavní výkres - ORP Aš (PDF, 44,6 MB)
7. Detail úseků 4,5 (PDF, 135,4 MB)
8. Detail úseku 8 (PDF, 83,1 MB)
9. Detail úseků 10, 11, 12 (PDF, 140,3 MB)
10. Detaul úseků 13, 14 (PDF, 105,5 MB)
11. Detail úseků 17, 18 (PDF, 145,9 MB)


Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.​

Za stránku zodpovídá Ing. Jana Irovská
Datum aktualizace