Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Dokumentace kraje Architektonické studie Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary (2020)

Architektonické studie Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary (2020)

Veřejná zakázka: 
"Architektonická studie Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské 
Karlovy Vary"

Pro projektovou přípravu výstavby budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské, byla Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 14. 9. 2020, usnesením č. ZK 275/09/20, vybrána a schválena studie od zhotovitele/zpracovatele
Petr Hájek ARCHITEKTI, s. r. o.
 
Projektovou přípravu SUPŠ KV bude zajišťovat Odbor investic Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Zadavatel studie:  Karlovarský kraj, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 
Kontaktní osoby:  
                                    odbor regionálního rozvoje, KÚKK, Ing. arch. Jana Kaválková
                                    tel: +420 354 222 223, e - mail: jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz                                     
                                    odbor regionálního rozvoje, KÚKK, Ing. Kristýna Abrahámová, 
                                    tel: +420 354 222 203, e - mail: kristyna.abrahamova@kr-karlovarsky.cz
                         
 
         Zadání, (PDF, 2,4 MB), příloha P1, (PDF, 700 kB), příloha P2(PDF, 710 kB)


Vybraní zhotovitelé třech architektonických studií:

Petr Hájek ARCHITEKTI,  s.r.o., Grafická 20, Praha 5, STUDIE (PDF, 57 MB), prezentace (PDF, 9 MB)
Škarda architekti, Nám. Hrdinů 8, Praha 4, STUDIE (PDF,46 MB), prezentace (PDF, 97 MB)
Pelčák a partner architekti, s.r.o., Dominikánské nám. 2, Brno, STUDIE (PDF,48 MB), prezentace (PDF, 7 MB)

​​
Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace