Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Aktualizace - Urbanistické studie Západní části Sokolovské pánve (2006)

Aktualizace - Urbanistické studie Západní části Sokolovské pánve (2006)

územně plánovací podklad

Název: Aktualizace - Urbanistické studie Západní části Sokolovské pánve

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zhotovitel:  Ing. arch. Vlasta Poláčková, Urbanistický ateliér UP-24 Na Petýnce 84, 16900 Praha 6   

Hlavní cíle řešení:

  • Urbanistická studie Západní část Sokolovské pánve zadaná KÚKK, Odborem regionálního rozvoje byla v původní verzi odevzdána koncem roku 2005. Aktualizace odevzdaná o rok později - v prosinci roku 2006, zachycuje vývoj projektu Medard za poslední rok, ve kterém postoupily zejména práce na projektové přípravě rekultivace VI. etapy území lomu Medard zadávané Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s.. Studie přejímá i podněty dokončené Uzemní studie Pod Jelením vrchem řešící východní pobřeží jezera Medard včetně území obce Svatava. Oproti původní studií je v textové i grafické podobě upraveno urbanistické a dopravní řešení a řešení krajiny.

    Aktualizovány jsou i kapitoly : podmiňující investice v technické infrastruktuře; řešení ve vztahu k rekultivacím; doporučení pro navazující územně plánovací a projektovou přípravu; doporučení postupu využití území a výčet prioritních investic.

Obsah územní studie: 

                     textová část
                                textová zpráva (PDF, 3,3 MB) 

                     grafická část   
                                 Základní výkres (1:10 000, PNG, 8.6 MB)
                                 Řešení krajiny (1 : 10 000, PNG, 94,7 MB)
                                 Doprava (1: 10 000, PNG, 8,2 MB)
                                 Technická infrastruktura (1: 10 000, PNG, 8,5 MB)
                                 Výkres současného stavu (1:10 000, PNG, 71,1 MB)
                                 Výkres limitů (1:10 000, PNG, 9,1 MB)
                                 Schema území pro další řešení, postup využití území a investiční priority (1:10 000, PNG, 73,3 MB)
                                 Schema změn v plánech rekultivací, technická rekultivace (1:10 000, PNG, 73,6 MB)
                                 Schema změn v plánech rekultivací, biologická rekultivace (1:10 000, PNG, 9,1 MB)
                                 Schema změn v ÚPD a ÚPP (1:10 000, PNG, 8,4 MB)
                                 Širší vztahy (1:50 000, PNG, 4,9 MB)
                                 Schéma širších vztahů (1:200 000, PNG, 2,5 MB)

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 14:45