RIS4Danu

   
 
 
RIS4DANU - Projekt HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-28 (GA 101058-457)
„Sustainable Smart Specialisation for the Re-opening of Industrial Sites in the Danube Region/
Udržitelná chytrá specializace na znovuotevření průmyslových zón v dunajském makroregionu“
 
Státy sousedící s Dunajem sdílejí staletou historii průmyslové výroby, avšak globalizace a technologický pokrok přinesly výzvy v podobě strukturální transformace a vyvolaly uzavření mnoha průmyslových závodů a areálů. Tyto změny mají vážné socioekonomické dopady na pracovníky, místní komunity a regiony. Projekt je zaměřen na 21 uzavřených průmyslových areálů v dunajském makroregionu, které byly vybrány ve spolupráci s jednotlivými partnery projektu.
 
Cílem projektu je tedy identifikovat transformační aktivity, které povedou k revitalizaci a k širšímu sociálně udržitelnému a technologickému využití těchto areálů. Projekt navazuje na aktuální debaty a požadavky na spojení smart specializace s úvahami o sociálně-ekologických výzvách, jako jsou změna klimatu, životní prostředí a rostoucí sociální a územní nerovnost.
 
Znovuotevření starých průmyslových areálů má potenciál zvýšit odolnost znevýhodněných regionů vůči transformačním změnám. Zároveň by pak tyto revitalizované areály mohly posílit kapacitu celého regionu, co se vývoje inovativních řešení pro konkrétní ekologické, sociální a ekonomické výzvy týče.
 
Výstupem projektu budou strategické plány rozvoje podnikání pro jednotlivé průmyslové areály, které podpoří jejich znovuotevření, a dále vytvoření a pravidelná aktualizace veřejně přístupné databáze s mezinárodními příklady osvědčených postupů. Dalším zajímavým výstupem pak budou konkrétní doporučení, jak přilákat soukromé či veřejné investice do zelených a digitálních řešení.
 
Spolufinancování z EU
 • Horizon Europe 2021-2027
 
Vedoucí partneři – konsorcium
 • VDI|VDE Innovation + Technik GmbH, VDI/VDE/-IT, Steinplatz 1, 10623 Berlin, Germany
 • Ecoplus, Niederosterreichs Wirtschaftsagentur Gmbh, Ecoplus, Niederosterreichring, Haus A 2, 3100 St. Pölten/Austria
 • Universität Wien, UNIVIE, Universitätsring 1, 1010 Wien/Austria
 • Anteja ECG D.O.O., Anteja, Lambergarjeva 8, 1000 Ljubljana/Slovenia
 
Projektoví partneři
 • ecoPlus – AUT
 • GIS Transfer Center – BGR
 • Smart Expo – HRV
 • CzechInvest – CZE
 • IHK Schwarzwald – GER
 • Hajduk-Bihar County – HUN
 • Nord-East Reg. Dev. – ROU
 • Inter Section – SRB
 • Banska Bystrica – SVK
 • Podravje Region - SVN

 

Přidružení partneři za ČR

 • Karlovarský kraj
 • Karlovarská agentura rozvoje podnikání,  p.o. (KARP)
 • Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. (ICUK)

 

Stav projektu
 • Zahájení projektu         1. 6. 2022
 • Doba trvání projektu     2 roky
 
Veškeré informace naleznete také na webových stránkách projektu: www.ris4danu.eu
(pozn. vzhledem k typu projektu a způsobu jeho financování, jsou dokumenty a podklady převážně v angličtině, příp. v národních jazycích projektových partnerů).
 
 
 
Za stránku zodpovídá Ing. Kateřina Abrahamová
Datum aktualizace 27. 6. 2022 - 16:01