Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Architektonické studie Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary (2020)

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary (2020)

Veřejná zakázka:

Pro projektovou přípravu výstavby budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské, byla Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 14. 9. 2020, usnesením č. ZK 275/09/20, vybrána a schválena studie od zhotovitele/zpracovatele
Petr Hájek ARCHITEKTI, s. r. o.

Projektovou přípravu SUPŠ KV zajišťuje Odbor investic Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Zadavatel studie: Karlovarský kraj, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Kontaktní osoby: 

odbor regionálního rozvoje, vedoucí odboru, Ing. arch. Jana Kaválková
tel: +420 354 222 223, e - mail: jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz                                     
odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, Ing. Kristýna Abrahámová
tel: +420 354 222 203, e - mail: kristyna.abrahamova@kr-karlovarsky.cz                        

Zadání

Vybraní zhotovitelé

Studie (PDF, 57 MB), 

Prezentace (PDF, 9 MB)

Studie (PDF,46 MB)

Prezentace (PDF, 97 MB)

Studie (PDF,48 MB), 

Prezentace (PDF, 7 MB)

Vítězný návrh
Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

Do listinné podoby dokumentací lze nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 2. 10. 2023 - 16:29