Domů Témata Vesnice roku 2012

Vesnice roku 2012

Soutěž Vesnice roku 2012 vyhlášena

Osmnáctý ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je vyhlášen.. Podmínky slavnostně podepsali ministr zemědělství Ing. Petr Bendl, náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Michal Janeba, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala a předseda Svazu měst ČR obcí Ing. Dan Jiránek na Dnu malých obci v Praze.

Obce mohou podávat přihlášky do soutěže do 30. dubna 2012. V květnu a červnu budou všechny přihlášené obce hodnoceny v rámci krajských kol, v letních měsících proběhnou vyhlášení krajských vítězů a na počátku záři se uskuteční hodnoceni celostátního kola, jehož výsledky budou zveřejněny v Luhačovicích na dvacátém ročníku Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písni a tancem.

Jak podat přihlášku do soutěže?

Na webových stránkách http://www.vesniceroku.cz/prihlaska/jak-podat-prihlasku naleznete informace a dokumenty k soutěži (přihlášku, osnovu, podmínky soutěže) a také postup jak podat přihlášku do soutěže.

Shrnutí:

Pro účast v soutěži je nutné dokumenty přihlášky odevzdat v obou formách - tištěné a i elektronické (CD nebo DVD) a dodržet následující postup:

1. Vyplňte přihlášku
- tištěnou přihlášku podepiště a opatřete razítkem
- eletkronická ve formátu PDF stačí bez podpisu a razítka

2. Sepiště charakteristiku obce
- strukturu dokumentu prosím udělejte dle osnovy

3. Přiložte fotografie obce
- přibližně 30 fotografií (pouze v elektronické podobě)

4. Uhraďte poplatek za účast
- uhraďte poplatek ve výši 2,- Kč za každého občana přihlášené obce na účet SPOV ČR (č.ú. 1931013349/0800, VS 1111
- přiložte potvrzení o úhradě (z elektronického bankovnictví nebo naskenovaný výpis) v tištěné i elektronické formě

5. Odešlete
- tištěné verze i CD/DVD odešlete na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj.

Pro Karlovarský kraj: Ing. Jiří Puchinger, Školní 1183/10, Chomutov, 430 01
                                      tel.: 474 623 721, e-mail: puchinger@crr.cz

Termín pro odevzdání přihlášek 30. dubna 2012. Do tohoto termínu musí být vše doručeno. Není to termín odeslání.

 

Datum aktualizace 7. 3. 2012 - 12:48