Domů Témata Vesnice roku 2010

Vesnice roku 2010

Přihlašte se do soutěže Vesnice roku!

Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Soutěž Vesnice roku je určena pro všechny obce, které mají maximálně 5 250 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní program obnovy vesnice. Obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, kdy mohou získat různá ocenění, například stuhy nebo diplomy.
Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole
Bílá stuha – za společenský život
Modrá stuha – za práci s mládeží
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Krajský vítěz, tedy držitel Zlaté stuhy, získává dotaci ve výši až 1 mil. Kč. Za další jednotlivé stuhy mohou obce získat dotaci ve výši až 600 tis. Kč.

Všechny obce, které zvítězily v krajském kole postupují do celostátního kola. Vítěz celostátního kola získá titul „Vesnice roku 2010“ a další milion korun, druhý v pořadí 900 tis. Kč a třetí v pořadí 800 tis. Kč.

Vyhlašovateli soutěže jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.

Spoluvyhlašovateli soutěže jsou: Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklórní sdružení ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

Zástupci těchto institucí navštíví všechny vítězné obce krajských kol a vyberou vítěznou obec, které pak udělí titul Vesnice roku. Mezi hodnotící kritéria patří: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství přírodní prvky a péče o krajinu.

Obce mohou posílat přihlášku do soutěže do 30. dubna 2010. Kontaktním místem pro zaslání přihlášek do soutěže Vesnice roku 2010 pro Karlovarský a Ústecký kraj je:

Regionální pracoviště MMR, Školní 5336, 430 01 Chomutov
Ing. Lenka Kynčilová
tel.: 474 623 424
mobil: 731 628 337
e-mail: Lenka.Kyncilova@mmr.cz

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 a další informace včetně elektronického formuláře přihlášky naleznete na:www.vesniceroku.cz/obec
Další odkazy pak na www.mmr.cz

Výsledky Vesnice roku 2010 (71,5 KB, DOC)
Výsledky Vesnice roku 2011 (70 KB, DOC)

Datum aktualizace 1. 4. 2010 - 12:27