Domů Témata Krizové řízení Krizové řízení

Krizové řízení

Řízení je jedna z nejdůležitějších lidských činností. Od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny, aby dosáhli cílů, které nemohli dosáhnout jako jednotlivci, se stalo řízení nezbytné pro koordinaci úsilí. Řízení je také procesem tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů.

Krizové řízení

Krizové řízení představuje souhrn řídicích činností věcně příslušných orgánů (orgánů krizového řízení), se zaměřením na:

  1. ANALÝZU A VYHODNOCOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK
  2. PLÁNOVÁNÍ
  3. ORGANIZOVÁNÍ
  4. KONTROLU
  5. REALIZACI ČINNOSTÍ PROVÁDĚNÝCH V SOUVISLOSTI S ŘEŠENÍM KRIZOVÉ SITUACE 

Plánovací dokumenty k řešení krizových situací či mimořádných událostí na území správního obvodu Karlovarského kraje jsou umístěny na  Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje     

Za stránku zodpovídá Ing. Libor Davídek
Datum aktualizace 19. 8. 2004 - 10:17