Domů Témata Cizinci a menšiny Informace a kontaktní odkazy pro národnostní menšiny a cizince

Informace a kontaktní odkazy pro národnostní menšiny a cizince

Slovo úvodem 

Základem a inspirací vzniku této webové sekce je myšlenka nabídnout národnostem, cizincům, studentům a dalším zájemcům informační možnosti, kam se mohou obracet. Karlovarský kraj patří v republice svým počtem cizinců i příslušníků národnostních menšin k předním krajům České republiky.

V polovině roku 2005 byl také při Zastupitelstvu kraje zřízen Výbor pro národnostní menšiny, který chce napomáhat  toleranci, integraci a bezproblémovému soužití lidí odlišných mentalit a kultur.

Základní informace o cizincích v ČR
Počet cizinců byl v kraji např. v roce 2018 - 20 663, 2017 - 19 958, 2016 k 31. 12. 19 419 (k 31. 12. 2015 - 19073, 2014 - 19 626 cizinců), což činí 6,5 %. V mezikrajském srovnání je hodnota podílu cizinců v Karlovarském kraji druhá nejvyšší po Hlavním městě Praze a republikový průměr převyšuje o 2,0 procentní body. Jak lze vyčíst z grafu č. 4, nejpočetnější skupinou cizinců jsou Vietnamci. Při pohledu na meziokresní srovnání lze vysledovat, že v bývalém okrese Karlovy Vary tvoří cizinci 10%, v Chebu téměř 8 % všech obyvatel, v okrese Sokolov je jejich zastoupení mnohem nižší (3,0 % všech obyvatel) – zdroj: ČSÚ, Krajská správa v KV.

zdroj: Adam Klsák, PřF UK Praha, URR lab (Urbánní a regionální laboratoř)

 
Např. v analýze Multikulturního centra Praha z roku 2014 se praví, že podíl cizinců v ČR je 4,4% /dle MV/ dle MKC 4,9%-z toho v K.Varech to činí 10,4%/MV/ a 11,8%/dle MKC/ a konkrétně Rusů v KK je legálně – 2348 /tedy pokles a odchod Rusů do Prahy aj./, Němců-2596, Ukrajinců-2394, Vietnamců-6779, Slováků-1889, Mongolů-324, Poláků-219, Bulharů-204, Rumunů-294, Bělorusů-154, Američanů-82, Britů-49 + dalších 68 národností a muslimů okolo 200, sdružených pod modlitebnou na I. P. Pavlova a Islámským kulturním centrem, ne mešitou!!; Rusy sdružuje spolek při Ruské pravoslavné církvi Petra a Pavla, Němce Svaz Němců-region Cheb, nebo Spolek Němců a přátel německé kultury z Kraslic i Spolek Němců v Čechách Žlutice; Ukrajince pak Svaz Ukrajinců Bohemie, Vietnamce Svaz Vietnamců pro oblast KV, Slováky Obec Slováků atd.

zdroj: Adam Klsák, PřF UK Praha, URR lab (Urbánní a regionální laboratoř)
 
 
 

Informace z Výboru pro národnostní menšiny (ukázka činností výboru z minulých let)

  • Den národnostních menšin se konal v Karlových Varech konat dne 7. 9. 2019 před hotelem Thermal
  • Výbor pro Národnostní menšiny vydal v 2018 Knihu národních pohádek, viz poděkování (115,99 KB, PDF) hejtmanky Karlovarského kraje a Úřadu vlády České republiky
  • Akce v Krajské knihovně "Menšiny dětem (244,6 KB, PDF)"
  • Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva karlovarského kraje a Krajský úřad Karlovarského kraje vyhlásily i roce 2018 7. ročník výtvarné soutěže (80,71 KB, PDF) na téma „Žijeme zde spolu (můj kamarád jiné národnosti – zážitky z prázdnin, ze školy, z výletu)“.
    Soutěž o hodnotné ceny byla určena pro žáky základních uměleckých škol, základních škol a domovů dětí a mládeže s výtvarnými kroužky Karlovarského kraje.
  • Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje a Krajský úřad Karlovarského kraje vyhlasily fotografickou soutěž 2018 (100,48 KB, PDF) na téma „Ze života národnostních menšin – x. jubilejní ročník“ 
  • IX. ročník Dne národnostních menšin, uskutečněný v Sokolově dne 9.9.2017 - zhodnocení (62,45 KB, PDF)

 

 Další informace:

Za stránku zodpovídá Mgr. Pavel Vaculík
Datum aktualizace 29. 11. 2022 - 15:27