Domů Témata Cestovní ruch a lázeňství Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.

Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.

Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. (ILaB, v.v.i.)
 
sídlo: nábř. J. Palacha 932/20, 360 01 Karlovy Vary
datová schránka: i5hbibq
kontakt: info@i-lab.cz, 771142067
 
Lázeňství je nosným prvkem ekonomiky a prosperity Karlovarského kraje. Lázeňství a cestovní ruch jsou největší konkurenční výhodou kraje. Cestovní ruch se v současné době podílí vč. multiplikačních efektů téměř 18% na HDP Karlovarského kraje, přičemž v České republice je to cca 5% na HDP. Karlovarský kraj má na svém území 1/5 přírodních léčivých zdrojů a více než 50% lázeňské lůžkové kapacity v České republice.
Zrušením Výzkumného ústavu balneologického se sídlem v Mariánských Lázních v roce 1993 se pozastavil výzkum v oblasti balneologie. Chybějící balneologický výzkum má za důsledek nedostatek vědecky podložených účinků zdejší lázeňské léčby na lidský organismus. Vlivem neexistujícího balneologickému výzkumu a klesajícího stavu odborného povědomí o efektech lázeňské léčby není zajištěno adekvátní vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, čímž se mj. postupně prohlubuje ztráta vědomostní a generační výměnou odborníků se ztrácí možnost předání specifických praktických zkušeností. Dochází ke ztrátě konkurenceschopnosti karlovarského lázeňství a ke stagnaci lázeňství v kraji. Z těchto důvodů Karlovarský kraj inicioval vznik veřejné výzkumné instituce.
 
První veřejná výzkumná instituce Karlovarského kraje nesoucí název „Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.“ vznikla po právní stránce zápisem do Rejstříku veřejných výzkumných institucí dne 29. dubna 2019 s cílem věnovat se vědě a výzkumu, podpoře vzdělávání, nastavení certifikace a developmentu v oblasti lázeňství.
Karlovarský kraj je zřizovatelem ILaB, v.v.i. a finančně se podílí na jejím chodu.
Veřejné výzkumné instituce se řídí zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
 

Orgány veřejné výzkumné instituce jsou ředitel, rada instituce a dozorčí rada

ŘEDITEL ILaB, v.v.i.
S účinností od 16. 6. 2023 byla Radou Karlovarského kraje jmenována Ing. Alina Huseynli, MBA osobou pověřenou řízením Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.
 
RADA INSTITUCE ILaB, v.v.i.
Rada instituce ILaB, v.v.i. byla zvolena 20. 9. 2019. 
Za interní členy rady instituce ILaB, v.v.i. byli zvoleni: RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., MUDr. Ladislav Špišák, CSc., RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. v části tvořené zástupci výzkumných pracovníků instituce.
Za externí členy rady instituce ILaB, v.v.i. byli zvoleni Ing. arch. Vojtěch Franta a Mgr. Zdeněk Třískala v části tvořené externími zástupci.
 
DOZORČÍ RADA ILaB, v.v.i.
Složení: Ing. Josef Ciglanský, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, Martin Hurajčík, Mgr. Veronika Vodičková, Ing. Petr Klíček
 
Dokumenty ILaB, v.v.i.:
 
 
 
 
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Vodičková
Datum aktualizace