Domů Krajský úřad Úřední deska POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ÚZEMNÍ PLÁNY

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ÚZEMNÍ PLÁNY

Zveřejněno od
Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství
Okruh Posuzování vlivů na životní prostředí

​V Informačním systému SEA na internetových stránkách

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_upsz3?lang=cs - kód KVK

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_upsz2?lang=cs - kód KVK

jsou dostupné informace o územních plánech (včetně jejich změn) v Karlovarském kraji z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Informace jsou též dostupné v úředních hodinách na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C, 1. patro, č. dveří 235 či 238.

Za stránku zodpovídá Ing. Marie Benešová
Datum aktualizace 31. 8. 2023 - 08:22