Domů Krajský úřad Povinné informace Dotazy a odpovědi- zák.106Sb. Veřejné zakázky zadané krajem od 1. července do 12. října 2012

Veřejné zakázky zadané krajem od 1. července do 12. října 2012

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15.11. 2012

Dotaz:

Žadatel chtěl vědět, jaké veřejné zakázky (od 100 tisíc Kč bez DPH) byly Karlovarským krajem zadány (zadáním míním okamžik podpisu smlouvy s dodavatelem) v období od 1. července 2012 do 12. října 2012. Konkrétně žádal o následující informace: název zakázky/předmět zakázky, název/jméno dodavatele, předpokládaná cena, konečná cena (u cen prosím o údaj bez DPH).

Odpověď:

Žadateli jsme zaslali tabulku (42 KB, XLS) s požadovanými údaji

Zveřejněno: 15.11. 2012

Datum aktualizace 28. 7. 2023 - 17:08