Smlouvy o koupi pozemků Tašovice

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 12.3. 2012

Dotaz:

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „žadatelka“) žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí níže specifikovaných informací: - kopii smluv o koupi pozemků p. č. 590, 589, 588, 587 v k.ú. Tašovice 631 060 včetně všech doposud uzavřených dodatků.

Doprovodná informace:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsme žadateli zaslali kopie smluv o koupi pozemků p. č. 590, 589, 588, 587 v k.ú. Tašovice 631 060 včetně všech doposud uzavřených dodatků v listinné podobě. 

 

Datum aktualizace 28. 7. 2023 - 17:08