Seznam porodních asistentek

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 20.4. 2012

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informace, seznamu porodních asistentek registrovaných v Karlovarském kraji včetně kontaktních údajů a sdělení, které z nich jsou oprávněny vést fyziologické porody v domácím prostředí rodiček či na jiném místě mimo zdravotnická zařízení.

Doprovodná informace:
Krajský úřad Karlovarského kraje, obdržel žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání seznamu porodních asistentek registrovaných v Karlovarském kraji , včetně kontaktních údajů a sdělení, které z nich jsou oprávněny vést fyziologické porody v domácím prostředí rodiček či na jiném místě mimo zdravotnická zařízení. Vzhledem k tomu, že informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněná pouze tato doprovodná informace.

Datum aktualizace 28. 7. 2023 - 17:08