Projekt Živý kraj

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2.11. 2013

Dotaz:

Jaká částka byla vyplacena za projekt Živý kraj (zivykraj.cz)? Kdo byl zhotovitelem tohoto díla? A jaká je struktura vyplacené částky? Tím myslím kolik bylo vyplaceno jednorázové za projekt a jaká částka je vyplacena měsíčné. S důrazem na cenu administrace webové stránky a prezentace na sociální síti facebook.com.
 
Odpověď:
Projekt „Živý kraj“ respektive projekt „Vytvoření turistického portálu Karlovarského kraje“ byl realizován na základě výběrového řízení firmou 2M Studio s.r.o.. Celková cena za kompletní dodávku turistického portálu včetně textů v českém jazyce, implementaci jazykových mutací a audiovizuální obsah činila 490 000,-Kč bez DPH. Cena s DPH činila 588 000,-Kč. Tato částka byla vyplacena ve třech splátkách a to v režimu:
  • 30% z ceny díla po odsouhlasení struktury a wireframů
  • 30% z ceny díla po provedení implementace obsahu webu v českém jazyce
  • 40% z ceny díla po předání dokončeného kompletního díla
 
Součástí zadávací dokumentace na tuto veřejnou zakázku byly i jasně formulované požadavky týkající se administrace obsahu nového turistického portálu. Tyto požadavky byly nastaveny tak, aby bylo možné web administrovat svépomocí, tedy bez dalších zásahů zhotovitele, což také funguje a web je plně administrován zaměstnanci oddělení cestovního ruchu Karlovarského kraje. Stejně tak je tomu i v případě prezentace na sociální síti facebook.com.
 
Jediným provozním nákladem je tak hosting webu na dedikovaném serveru, jehož úhrada je však také smluvně ošetřena a to tak, že náklady s tímto spojené hradí po dobu 48 měsíců zhotovitel webu, tedy firma 2M Studio s.r.o.
 
Zveřejněno 15.11. 2013
Datum aktualizace 28. 7. 2023 - 17:08