Domů Krajský úřad Povinné informace Dotazy a odpovědi- zák.106Sb. Odměny uvolněných členů zastupitelstva

Odměny uvolněných členů zastupitelstva

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17.4. 2012

Dotaz:

Žadatel chtěl znát odměny uvolněných členů zastupitelstva, ředitele krajského úřadu a vedoucích odborů.

Odpověď:

Hejtman Karlovarského kraje pobírá za výkon funkce měsíční odměnu ve výši stanovené dle § 1 odst. 1 (s odkazem na Přílohu 2) nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů.

Náměstci hejtmana Karlovarského kraje pobírají za výkon funkce měsíční odměnu ve výši stanovené dle § 1 odst. 1 (s odkazem na Přílohu 2) nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na Vaši žádost, ve které uvádíte, že nepožadujete uvedení konkrétních jmen u požadovaných pozic, zahrnuli jsme plat, odměny a mimořádné odměny ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje do částek vedoucích odborů, neboť pokud bychom sdělili informace ve Vámi požadovaném členění, byly by individuálně sděleny jeho osobní údaje. Jelikož ředitel krajského úřadu je také vedoucím zaměstnancem, jsou jemu vyplacené částky součástí níže uvedené informace. Ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje a vedoucí odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje obdrželi na platech, odměnách a mimořádných odměnách částku (uvedeno v hrubé výši): - za rok 2010 částku 14.202.000,-- Kč; - za rok 2011 částku 15.190.000,-- Kč; - za rok 2012 (do doby poskytnutí informace částku 3.539.000,-- Kč.

Datum aktualizace 28. 7. 2023 - 17:08