Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace ve věci rozhodnutí

 Žádost o poskytnutí informace ve věci rozhodnutí

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18.6.2017

Dotaz:
Požadovány byly následující informace:
Jaký souhlas k provozu zařízení dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vlastní společnost AB Metal Recycling, s.r.o., IČ 24756458 a zároveň požádal o poskytnutí ruzhodnutí KÚ, kterým byl souhlas k provozu zařízení dané společnosti udělen.

 

Odpověď:
K žádosti bylo sděleno, že společnost AB Metal Recycling, s.r.o. provozuje dvě zařízení, kterým byl udělen souhlas dle ust.
§ 14 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a to zařízení na využívání odpadů – autovraků
a zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Zařízení k využívání autovraků je v provozu od 13.10.2011 a zařízení ke sběru a výkupu odpadů od 12.7.2011. Vzhledem k tomu, že v období od uvedení do provozu proběhly jak legislativní, tak provozní změny, byl provoz obou zařízení povolen novými rozhodnutími, které zrušily původní, čili v příloze Vám zasíláme poslední rozhodnutí
o udělení souhlasu k provozu zařízení (rozhodnutí ze dne 11.12.2015, č.j.: 3548/ZZ/15-3, k využívání autovraků a rozhodnutí ze dne 16.12.2015, č.j.: 3378/ZZ/15-2, ke sběru a výkupu odpadů). Odpady povolené firmě AB Metal Recycling, s.r.o. ke sběru a výkupu jsou k nalezení na stránce https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/PovoleneOdpady?id=11

 

3378_ZZ_15.pdfPříloha č. 1 - Rozhodnutí č.j. 3378/ZZ/15-2 ze dne 16.12.2015

3548_ZZ_15_.pdfPříloha č. 2 - Rozhodnutí č.j. 3548/ZZ/15-3 ze dne 11.12.2015 

 


Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 30.6.2017 8:16