Úvodní strana > Krajské listy > Hasičský záchranný sbor získá od Karlovarského kraje dotaci na nové vybavení

 Hasičský záchranný sbor získá od Karlovarského kraje dotaci na nové vybavení

Karlovarský kraj schválil poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje ve výši 5,2 milionu korun. Finance z krajského rozpočtu budou využity zejména na nákup nového vybavení.„Jedná se o pravidelný každoroční příspěvek profesionálním hasičům, který je v podstatě naplněním jejich žádosti. Karlovarský kraj se i nadále snaží podporovat nákup moderní techniky a vybavení, které pak mohou pomoci ke zkvalitnění podmínek pro práci hasičů na místě zásahu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje plánuje využít dotaci například na nákup přenosné elektrocentrály, osvětlovacího LED balonu, podpěr nákladního automobilu, myčky na hadice, měřícího zařízení, vysokozdvižného vozíku a velitelského automobilu. Z dotace budou hrazeny také náklady za zásahy prováděné na komunikacích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, pořízení a opravy věcných prostředků a pohonné hmoty.

Poskytnutím dotace dojde k naplňování koncepce plošného pokrytí a zkvalitnění vybavenosti jednotek Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 29.3.2021 8:50