Úvodní strana > Krajské listy > Kraj žádá stát o vstřícnost při tvorbě Operačního programu Spravedlivá transformace

 Kraj žádá stát o vstřícnost při tvorbě Operačního programu Spravedlivá transformace

Těžba
​Zohlednit problémy nejméně rozvinutého regionu v ČR při tvorbě Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST) by chtěl Karlovarský kraj. Jeho vedení se proto obrátilo na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou a ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby při přerozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé prioritní osy programu vzali v úvahu situaci nejslabšího ze tří strukturálně postižených regionů v naší zemi.


„Historické sepětí s těžbou surovin zásadně ovlivnilo život našich obyvatel. Na rozdíl od zbytku republiky se ekonomický propad v tomto regionu v posledních letech nadále prohlubuje. Z důvodu již téměř rok probíhající pandemie COVID-19 a závislosti kraje na odvětví lázeňství a cestovního ruchu se problémy násobí. Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s nejhorším HDP a s nejvyšší nezaměstnaností v ČR, významně postrádá zahraniční investice, řada firem na území kraje není schopna inovovat, chybí zde vysokoškolsky vzdělaní lidé a instituce. Proto se obracíme na ministerstva pro místní rozvoj a životního prostředí s prosbou o podporu úsilí našeho kraje o hospodářskou transformaci s ohledem na socioekonomické parametry, které nás dlouhodobě ovlivňují,“ vysvětlil náměstek hejtmana Vojtěch Franta. 

K
arlovarský kraj se sám intenzivně zapojuje do jednání o Fondu pro spravedlivou transformaci a připravuje se na možnost čerpat z něj finanční prostředky. „Vnímáme velmi aktivní přístup obou ministerstev při tvorbě tohoto operačního programu a věříme, že konkrétně našemu kraji vyjdou vstříc ve snaze o přeměnu regionu,“ dodal Vojtěch Franta.

Operační program Spravedlivá transformace bude v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu. Další prioritou je i zlepšení životního prostředí. OP ST chce podpořit opatření týkající se rozvoje malých a středních podniků, výzkumu a inovací, digitalizace, energetických úspor, oběhového hospodářství, rekultivací či pomoci při hledání zaměstnání.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 26.1.2021 13:15