Úvodní strana > Krajské listy > V areálu Krajského úřadu se plánuje další výstavba

 V areálu Krajského úřadu se plánuje další výstavba

Jezírko
Do roku 2009 by měly v areálu Krajského úřadu v Karlových Varech  - Dvorech vzniknout další dvě instituce.   Do dvou let  se plánuje výstavba Krajského soudu a  státního zastupitelství, v roce 2009 se počítá s  ukončením výstavby  Úřadu práce.  Za tři roky tak bude v prostoru bývalých kasáren Dvory II stát celkem devět institucí.

areál KUSpolečně s Krajskou knihovnou se Krajský úřad podílí na projektu kvalitního využití areálu pro návštěvníky knihovny i správních institucí. Vzniknou zde odpočinkové zóny, dětská  hřiště a naučné stezky se zahradním altánem. Úpravy zdevastovaného pozemku mezi úřadem a Krajskou hygienickou stanicí začaly již v loňském roce. Nevyhovující objekt bývalé kyslíkárny byl stržen. Pro odvod vody z pozemků Krajského úřadu bylo vytvořeno umělé jezírko (z důvodu snížení prosakování spodní vody z polí) a byla zlikvidována  panelová suť. Letos byly plochy zatravněny a osázeny keři a stromy. Rovněž byly vytvořeny pískové cesty. Lidé se tak mohou dostat i do této  části areálu.

Do  poloviny roku 2007 se počítá s demolicí betonové zdi mezi Krajským úřadem a budovou Krajské hygienické stanice a vestavěním přístupových chodníků mezi objekty. Vybudovány budou také cesty a odpočinkové zóny, dětská  hřiště i naučné stezky.  

Krajská knihovna plánuje tvorbu projektu, na jehož základě by měla být rekultivace areálu financována z fondů Evropské unie.  Celkové náklady by neměly přesáhnout 4 miliony korun.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 18.9.2006 0:00