Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman: Uděláme vše pro zachování mariánskolázeňské nemocnice

 Hejtman: Uděláme vše pro zachování mariánskolázeňské nemocnice

Hejtman Josef Novotný
Zachování akutní lékařské péče v nemocnici v Mariánských Lázních bylo tématem jednání, kterého se zúčastnili zástupci zdravotních pojišťoven, města, nemocnice, majitelů a kraje.

 „Pro Karlovarský kraj je zachování akutní péče v Mariánských Lázních klíčovou záležitostí. Jednal jsem proto s generálním ředitelem VZP Zdeňkem Kabátkem, který mně ujistil, že pokud nemocnice splní požadavky na personál a přístrojové vybavení, je pojišťovna ochotna uzavřít s nemocnicí smlouvu,“ uvedl hejtman Josef Novotný, který se podivil nad nepřítomností majitelů nemocnice.

Nemocnice doposud poskytovala akutní péči v oblasti chirurgie, interny a urologie. Její součástí je také jednotka JIP. Zdravotní pojišťovny ale odmítly prodloužit nemocnici smlouvu na akutní urologickou péči. Nemocnice by tak přišla o 28 urologických lůžek. A podstatnou část příjmů, protože urologické výkony tvořily 56% veškeré operativy. Nemocnici tak hrozí, že se akutní lůžka převedou na lůžka následné péče a občané Mariánských Lázní a okolních obcí budou muset vyhledávat jiná zdravotnická zařízení.

Urologie, která je podle jednatele Antonína Stroleného pro nemocnici hlavním ekonomickým oborem, ale neprovádí dostatečný počet velkých výkonů, proto nechtějí pojišťovny uzavřít smlouvu na poskytování příslušné péče. „Přišli bychom tak o 20 milionů korun ročně, to je ztráta, kterou nejsme schopni pokrýt, proto jsme požádali o zřízení lůžek následné péče,“ vysvětlil jednatel nemocnice Antonín Strolený.

Město Mariánské Lázně je ale schopné část ztráty pokrýt. „Jako spolumajitelé nemocnice máme vyčleněné v rozpočtu na příští rok finanční prostředky. Chceme, aby nemocnice fungovala i nadále v akutní péči“ uvedl starosta Mariánských Lázní Zdeněk Král. Lékařská péče má návaznost na lázeňství i na pracovní místa ve městě. Zástupci pojišťoven nabídli uzavření smlouvy na akutní péči a zachování urologické ambulance, s tím, že urologické výkony by provádělo chirurgické oddělení , které by mělo v týmu urologa.

Zachována by zůstala interna a JIP. Zástupci majitele jsou o tomto řešení ochotni dále jednat. Další jednání s pojišťovnami povede z pověření hejtmana náměstek pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Miloslav Čermák. Jednání by měla probíhat v lednu probíhat za přítomnosti hejtmana, starosty města Mariánské Lázně a jeho místostarosty.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 21.12.2012 0:00