Domů Karlovarský Kraj Strategie, Koncepce A Plány Zásady Rozvoje Sociálních Služeb V Karlovarském Kraji Pro Období Let 2007 - 2017

Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 - 2017

V období od dubna 2005 do června 2006 byl v Karlovarském kraji realizován projekt "Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji". Projekt byl financován z programu Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů - opatření 2.1 Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením.

Partnerem projektu bylo Občanské sdružení Instand - Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách.

Do projektu se zapojila zařízení sociální péče zřizovaná Karlovarským krajem, zařízení sociální péče zřizovaná obcemi a nestátní neziskové organizace, které zajišťují sociální služby.

Hlavní cíle projektu byly definovány takto:

  • zlepšit úroveň dovedností a schopností pracovníků sociálních služeb k sociálnímu začleňování uživatelů v Karlovarském kraji vytvořením funkčního vzdělávacího programu,
  • podpořit rozvoj a transformaci sociálních služeb v Karlovarském kraji v souladu s politikou sociálního začleňování zavedením strategického plánování,
  • rozšířit proces zvyšování kvality a dostupnosti na poskytovatele sociálních služeb, které zřizují obce, města a NNO,
  • zajistit udržitelnost politiky sociálního začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva zakotvením jejích zásad do koncepčního záměru rozvoje sociálních služeb a tvorbou návrhu systému hodnocení kvality sociálních služeb na krajské úrovni.

Jedním z hlavních výstupů projektu jsou Zásady rozvoje (171 KB, DOC) sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 - 2017. Zásady byly schváleny Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 446/06/06 ze dne 16.6.2006 a Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 138/07/06 ze dne 13.7.2006.

Za stránku zodpovídá Bc. Petra Maněnová
Datum aktualizace 31. 5. 2018 - 09:05