Domů Karlovarský kraj Strategie, koncepce a plány Územní energetická koncepce

Územní energetická koncepce

Akční plán 2021 - 2024 (627,44 KB, PDF) platné Územní energetické koncepce Karlovarského kraje byl schválen na 12. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 1. 11. 2021 usnesením číslo ZK 384/11/21.


Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 - 2042 (13,46 MB, PDF) schválená na 12. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje usnesením č. ZK 217/06/18 ze dne 21. 6. 2018

 

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) (3,89 MB, PDF)

 

Prohlášení k posouzení vlivů „Územní energetické koncepce Karlovarského kraje“ na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) (344,36 KB, PDF) podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisůpodle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 
 
Stanovisko Ministerstva životního prostředí (176,51 KB, PDF) podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce „Územní energetické koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 – 2042“, verze listopad 2017
 
 
Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu (2,61 MB, PDF) podle § 4 odstavce 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu dokumentu „Územní energetická koncepce Karlovarského kraje - Aktualizace 2017 – 2042“
 

 

Za stránku zodpovídá Radek Chvátal
Datum aktualizace 10. 11. 2021 - 12:58