Domů Karlovarský kraj Strategie, koncepce a plány Strategie Karlovarského kraje pro oblast eGovernmentu, ICT

Strategie Karlovarského kraje pro oblast eGovernmentu, ICT

 Strategie 2022 - 2027 

Strategie informační a komunikační technologie Karlovarského kraje 2022 - 2027 vychází ze zásadních vývojových trendů v oblasti ICT, zejména z trendů servisně orientované architektury, architektonických principů, cloud computingu, virtualizace a digitalizace. Tyto trendy jsou přebírány jak z nadnárodních, tak celostátních i krajských materiálů a dokumentů dotýkajících se eGovernmentu, digitálního trhu, dokumentů z EU v oblasti ICT atd.
 
 

Strategie 2010

Strategie eGovernmentu a informatizace kraje je základním strategickým dokumentem rozvoje informačních a komunikačních technologií v regionu. Na jejím základě budou vznikat další konkrétní strategické a taktické dokumenty a budou realizovány konkrétní projekty. Cílem není postihnout do detailu kompletní problematiku informatizace území Karlovarského kraje, ale nastínit základní východiska, priority, směry rozvoje a stěžejní nástroje realizace tak, aby byly v souladu se záměry rozvoje Karlovarského kraje definovanými v Programu rozvoje Karlovarského kraje i se základními tezemi rozvoje eGovernmentu v České Republice a EU.

Za stránku zodpovídá Ing. Jiří Heliks
Datum aktualizace 1. 3. 2023 - 06:28