Domů Karlovarský kraj Strategie, koncepce a plány Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)

Evropská komise stanovila již pro programové období 2014–2020 podmínku pro čerpání evropských prostředků na podporu vědy, výzkumu a inovací připravit a realizovat tzv. strategii pro inteligentní specializaci, a to jak na národní, tak i na regionální úrovni. Tato podmínka trvá i pro programové období 2021+.
 
Pro splnění podmínek Evropské komise byla vytvořena nová Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) – viz
 
Národní RIS 3 má 14 krajských příloh – regionálních inovačních strategií každého kraje. Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3 KVK) je ke stažení zde: RIS3_KVK_final.pdf (ris3kvk.cz), a to včetně aktuálního Akčního plánu na 1639737549195227696817975276791625080509.pdf (ris3kvk.cz). RIS3 KVK reaguje na místní potenciál a specifické podmínky kraje. Realizace přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu založené na inovacích, podpoře podnikání a investic do výzkumu a vzdělávání.​ Podrobnější informace jsou na  Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (ris3kvk.cz)
 
Za stránku zodpovídá Ing. Jana Bělohoubková
Datum aktualizace