Domů Karlovarský kraj Strategie, koncepce a plány Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 – 2023 (dále "koncepce") je základním programovým dokumentem kraje pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství. Tento dokument byl konzultován s odborníky v cestovním ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji, během pravidelného setkávání inovační platformy cestovního ruchu. Koncepce vytváří rámec pro budoucí veřejné a soukromé investice a směry rozvoje. Cílem koncepce je realizace konkrétních opatření, jejichž výsledkem bude naplnění nové vize kraje v oblasti cestovního ruchu a lázeňství.

Koncepce rozvoje byla schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 375/12/18.
 
 

Aktuálně Karlovarský kraj zpracovává novou Koncepci rozvoje cestovního ruchu a lázeňství a památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO v Karlovarském kraji 2024–2030. Důvodem je nejen skončení platností předešlého strategického dokumentu, ale zejména nutnost stanovit novou vizi pro další období.

Cestovní ruch a lázeňství představuje pro obce, města nebo destinace v našem kraji důležitá odvětví, která ovlivňují jejich rozvoj, zaměstnanost a prosperitu místních obyvatel. Nedávný zápis vybraných památek na Seznam světového dědictví UNESCO představuje novou příležitost jak tato místa a celý kraj rozvinout.

Zpracováním koncepce byla pověřena na základě výsledků výběrového řízení pověřena společnost KPMG a její tvorba je naplánována do poloviny roku 2024, kdy se předpokládá její schválení v orgánech kraje.    

Co je Koncepce, kterou připravujeme?

Koncepce je střednědobý strategický dokument, který stanoví výchozí rámec pro koncepční rozvoj kraje. Dokument také poskytuje oporu pro rozhodování obcí, měst, organizací destinačního managementu, podnikatelských subjektů a dalších aktérů.

Aktuality:

  • První jednání širší pracovní skupiny zabývající se zpracováním Koncepce proběhlo 14. 12. 2023 v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje.
  • Vyhodnocují se data získaná vyplněnými dotazníky
  • Probíhají face to face rozhovory s aktéry činnými v cestovním ruchu

Máte dotazy, náměty či připomínky? Zkontaktujte nás:

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, cestovního ruchu a lázeňství Veronika.Vodickova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Jitka Ettler Štěpánková, jitka.stepankova@kr-karlovarsky.cz 

Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Vodičková
Datum aktualizace 12. 1. 2024 - 12:26