Domů Karlovarský Kraj Strategie, Koncepce A Plány Koncepce Kultury Karlovarského Kraje Pro Období Let 2013 – 2020

Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2020

Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2020 vychází ze situace v oblasti kultury v letech 2008 – 2012 a jejího současného stavu. Vzhledem k očekávanému vývoji ekonomiky v České republice i v regionu, si koncepce klade za cíl udržet v následujících letech výši finančních prostředků vkládaných do oblasti kultury na úrovni roku 2012 a jejich efektivní využití – plnohodnotné zachování funkcí kulturních institucí i úroveň živé kultury.
 
Kultura by měla být v nadcházejícím období pro Karlovarský kraj stejně důležitou oblastí, jakou je školství nebo zdravotnictví. Karlovarský kraj je díky svému mimořádnému přírodnímu bohatství a množství kulturních památek jedním z nejnavštěvovanějších regionů České republiky. Má proto všechny předpoklady zaujmout stejně významné místo i v oblasti kultury. 
 

 

Za stránku zodpovídá Martin Karas
Datum aktualizace 26. 9. 2018 - 07:46