Členové Rady Karlovarského kraje (volební období 2016 - 2020)


​Jméno Titul​ ​Politická příslušnost Funkce​ Kompetence Poznámka
Blažek Dalibor ​Mgr. ​HNHRM uvolněný ​náměstek hejtmana oblast správy majetku a investic
Bradáč Jaroslav   Ing. bez p.p. člen rady kraje oblast školství, mládeže a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících komepetencí rady kraje změna v kompetenci dnem 29.12.2019
Bureš Jan  ​Ing. ODS ​​člen rady kraje oblast zdravotnictví a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
Franta Vojtěch  Ing. arch. ​bez p.p. uvolněný člen zastupitelstva kraje oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO
Hurajčík Martin  ANO náměstek hejtmana zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci a plní úkoly zejména v oblasti dopravy, silničního hospodářství, kultury, památkové péče a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje ​změna v kompetenci dnem 16.12.2019
Jakobec Karel  Ing. ODS uvolněný člen rady kraje oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky
Janů Josef  Ing.​ Piráti uvolněný člen rady kraje ​oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících komepetencí rady kraje
 Kubis Petr Mgr.​ ANO​ hejtman oblast legislativy, krizového řízení, bezpečnosti, vnějších vztahů, vniztřních záležitostí, sociálních věcí a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro sociální oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje zvolen dnem 1.1.2020
Mračková Vildumetzová Jana ​Mgr. ANO neuvolněná náměstkyně hejtmana

oblast finanční a oblast jednání s ústředními orgány státní správy

zvolena dnem 1.1.2020
Váňa Josef​ ANO​ člen rady ​oblast tělovýchovy a sportu​ ​zvolen dnem 30.12.2019

 

​Jméno Titul​ ​Politická příslušnost Funkce​ Kompetence Poznámka
Blažek Dalibor ​Mgr. ​HNHRM uvolněný ​náměstek hejtmanky oblast správy majetku  ​ZK 208/04/17 doplněna kompetence oblast investic
Bradáč Jaroslav   Ing. bez p.p. člen rady kraje oblast školství, mládeže a tělovýchovy a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících komepetencí rady kraje
Bureš Jan  ​Ing. ODS ​​člen rady kraje oblast zdravotnictví a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
Franta Vojtěch  Ing. arch. ​bez p.p. uvolněný člen zastupitelstva kraje oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO
Hurajčík Martin  ANO náměstek hejtmanky zastupuje hejtmanku v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtmanka nevykonává funkci a plní úkoly zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
Jakobec Karel  Ing. ODS uvolněný člen rady kraje oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky
Janů Josef  Ing.​ Piráti uvolněný člen rady kraje ​oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících komepetencí rady kraje
 Kubis Petr Mgr.​ ANO​ uvolněný máměstek hejtmanky oblast sociálních věcí a bezpečnosti a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje odvolán dnem 31.12.2019
Mračková Vildumetzová Jana ​Mgr. ANO hejtmanka

oblast finanční, investic, vnitřních záležitostí, legislativy, krizového řízení a vnějších vztahů

odvolána dnem 31.12.2019
Seifertová Daniela​ Mgr.​ ANO​ uvolněná náměstkyně hejtmanky​ ​oblast kultury a památkové péče a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje​ ​do 3.11.2019
Datum aktualizace 9. 7. 2014 - 08:58