Členové Rady Karlovarského kraje (volební období 2012 - 2016)


​Jméno Titul​ ​Politická příslušnost Funkce​ Kompetence Poznámka
Blažek Dalibor ​Mgr. ​HNHRM ​neuvolněný náměstek hejtmana oblast správy majetku ​zvolen dnem 9.3.2015
​Čermák Miloslav ​Bc. ČSSD uvolněný náměstek hejtmana oblast sociálních věcí
​Červenka Jiří ​Ing. ODS ​​neuvolněný náměstek hejtmana oblast ekonomiky, projektového řízení a informatiky ​zvolen dnem 9.3.2015
Havel Martin JUDr. ​ČSSD ​hejtman oblast investic, ​regionálního rozvoje, vnějších vztahů, legislativní a právní, bezpečnosti a krizového řízení a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje ​zvolen dnem 9.3.2015
​Hora Josef ​Ing. HNHRM ​neuvolněný člen rady kraje oblast životního prostředí a zemědělství a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje ​zvolen dnem 9.3.2015
Janisch Edmund ​Ing. ČSSD ​uvolněný člen rady kraje oblast školství, mládeže a tělovýchovy a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje ​zvolen dnem 9.3.2015
​Pánik Jakub ​ČSSD ​náměstek hejtmana zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci a plní úkoly zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství a zdravotnictví zvolen dnem 9.3.2015​
​Šindelář Petr ​Mgr., LL.M. ODS​ ​neuvolněný člen rady kraje oblast vnitřních záležitostí a koordinace destinačního managementu ​zvolen dnem 9.3.2015
Zahradníček Petr ​Mgr. TOP 09 ​neuvolněný náměstek hejtmana oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje zvolen dnem 9.3.2015

 

​Jméno Titul​ ​Politická příslušnost Funkce​ Kompetence Poznámka
Borka Jaroslav ​Mgr. KSČM náměstek hejtmana zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci a plní úkoly zejména v oblasti ekonomické a vnitřních záležitostí ​odvolán dnem 1.3.2014
​Čermák Miloslav ​Bc. ČSSD náměstek hejtmana oblast sociálních věcí a zdravotnictví a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
Hajská Bohuslava KSČM uvolněná členka rady kraje oblast správy majetku odvolána dnem 9.3.2015
Havel Martin JUDr. ​ČSSD ​náměstek hejtmana oblast investic a grantových schémat, projektového řízení a informatiky KK a legislativy ​rezignace ke dni 12.2.2015
Jakubík Václav ​Ing. KSČM uvolněný člen rady kraje oblast životního prostředí a zemědělství ​odvolán dnem 9.3.2015
Kalaš Oleg ​PhDr. KSČM ​uvolněný člen rady kraje oblast kultury a památkové péče a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje ​odvolán dnem 9.3.2015
​Navrátil Petr ​Ing. ​ČSSD ​náměstek hejtmana oblast dopravy, silničního hospodářství a regionálního rozvoje a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje rezignace ke dni 11.2.2015
​Novotný Josef PaedDr. ČSSD ​hejtman oblast krizového řízení a vnějších vztahů ​rezignace ke dni 31.1.2015
Sloup Václav JUDr. KSČM náměstek hejtmana oblast školství, mládeže a tělovýchovy a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje odvolán dnem 12.2.2015
Valjentová Eva Ing. KSČM náměstkyně hejtmana oblast ekonomiky a vnitřních záležitostí a současně zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman podle zákona o krajích nevykonává tuto funkci zvolena dnem 1.3.2014,
odvolána dnem 9.3.2015

 

Datum aktualizace 9. 7. 2014 - 08:58