Symbolika Karlovarského kraje

 

 

Dekret (jpg) o přidělení znaku a praporu ze dne 14. srpna 2001 

Zákon č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení) § 5 

(1) Kraj může mít znak a vlajku.
 
(2) Předseda Poslanecké sněmovny může kraji, který nemá znak nebo vlajku, na jeho návrh znak nebo vlajku udělit.
 
(3) Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost kraje změnit znak nebo vlajku kraje. Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost kraje změnit znak nebo vlajku kraje.
 
(4) Kraje a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho souhlas.
 
 
Za stránku zodpovídá Mgr. Martina Dušková
Datum aktualizace 11. 11. 2021 - 11:03