Domů Dotace STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA LÉKAŘSKÝCH FAKULT

STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA LÉKAŘSKÝCH FAKULT

Oblast Zdravotnictví
Kontaktní osoba Eva Dolívková
Kontaktní telefon 354 222 569
Kontaktní e-mail eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí

STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA LÉKAŘSKÝCH FAKULT 
 

  • schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 378/09/23 ze dne 11. 9. 2023
  • administrátor programu: odbor investic

 

 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

  • od 24. 10. 2023, 9.00 hodin
  • do vyčerpání alokace

Formulář žádosti bude dostupný v dotačním portálu Karlovarského kraje nejdříve:

  • od 10. 10. 2023, 9.00 hodin

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže.

Pokud se žadatel do dotačního portálu Karlovarského kraje přihlásí prostřednictvím Identity občana nebo Informačního systému datových schránek, nemusí k elektronické žádosti připojovat elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle).

Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech, vizte níže.

Důležité dokumenty

Kontakty:

Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary

Odborný garant: 
Mgr. Markéta Moulisová
354 222 371
marketa.moulisova@kr-karlovarsky.cz

Administrace: 
Eva Dolívková 
354 222 569 
eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 

Zveřejněno 15. 09. 2023 
 

Za stránku zodpovídá Jitka Lapešová
Datum aktualizace 6. 12. 2023 - 15:24