Domů Dotace STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM NA PODPORU STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL – OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 75-32-N/01 SOCIÁLNÍ PRÁCE

STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM NA PODPORU STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL – OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 75-32-N/01 SOCIÁLNÍ PRÁCE

Oblast Školství a sport
Kontaktní osoba Ing. Irena Lauermannová
Kontaktní telefon +420 354 222 373
Kontaktní e-mail irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM NA PODPORU STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL – OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 75-32-N/01 SOCIÁLNÍ PRÁCE

- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 379/09/23 ze dne 11. 9. 2023

- administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Na pořadí žádosti nezáleží!
 

 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 1. 2. 2024, 9.00
- do 21. 2. 2024, 16.00

a

listinná žádost včetně příloh

- do 1. 3. 2024, 14.00 hod.

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje nejdříve 10 pracovních dnů před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí. Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.

Důležité dokumenty:

Informace o rozdělení dotací:

Kontakt:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Ing. Irena Lauermannová
354 222 373
irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.

Zveřejněno 4. 10. 2023

Za stránku zodpovídá Ing. Stanislav Jambor
Datum aktualizace 13. 5. 2024 - 16:32