Domů Dotace SENIOR EXPRES

SENIOR EXPRES

Odbor Odbor regionálního rozvoje
Kontaktní osoba Bc. Romana Špindlerová, DiS.
Kontaktní telefon 354 222 312
Kontaktní e-mail romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen
SENIOR EXPRES
 
- schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 57/02/23 ze dne 27. 2. 2023
- administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 3. 4. 2023, 9.00 hodin
- do 11. 4. 2023, 14.00 hodin
 
ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ VÝHRADNĚ ELEKTRONICKY
 
Žadatel připojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje uznávaný elektronický podpis. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy nebo kvalifikovaný elektronický podpis. Žadatel připojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje všechny přílohy v elektronické podobě.
 
Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
- od 20. 3. 2023, 9.00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312, +420 736 650 031
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz 
 
Bc. Veronika Proňková
+420 354 222 251, +420 601 214 189
veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 1. 3. 2023
 

 
 

:

SENIOR EXPRES
 
Schválené dotace pro rok 2022
 
Zastupitelstvo schválilo dne 12. 9. 2022 návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu "Senior Expres" pro rok 2022 – usnesení č. ZK 388/09/22 a příloha č. 1 k bodu č. 87.
 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 114/04/22 ze dne 11. 4. 2022
 - administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI ZÁLEŽÍ! 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 24. 5. 2022, 9:00 hodin
 - do 30. 5. 2022, 16:00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
 - od 10. 5. 2022, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz 
 
vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 12. 04. 2022
  
Datum aktualizace 23. 4. 2004 - 08:36