Domů Dotace PROGRAM SNÍŽENÍ POČTU ČERNÉ ZVĚŘE NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM SNÍŽENÍ POČTU ČERNÉ ZVĚŘE NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Oblast Životní prostředí
Kontaktní osoba Bc. Sabina Pudilová, Dis.
Kontaktní telefon +420 354 222 308
Kontaktní e-mail sabina.pudilova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí se připravuje

PROGRAM SNÍŽENÍ POČTU ČERNÉ ZVĚŘE NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - 2024

- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 50/02/24 ze dne 26. 2. 2024

- Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 11. 12. 2023 usnesením č. ZK 557/12/23 schválilo zvýšení celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program pro rok 2024 z 8.000.000 Kč na 10.000.000 Kč

- administrátor programu: odbor investic

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje:

 

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

  • od 1. 7. 2024 od 9.00 hod.
  • do 10. 7. 2024 do 16.00 hod.

za úlovky evidované od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024.

  • od 1. 10. 2024 od 9.00 hod.
  • do 10. 10. 2024 do 16.00 hod.

za úlovky evidované od 1. 7. 2024 do 30. 9. 2024.

  • od 1. 1. 2025 od 9.00 hod.
  • do 10. 1. 2025 do 16.00 hod.

za úlovky evidované od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2024.

 

Jednou z povinných příloh žádosti je výpis z evidence ulovené zvěře, který si musí žadatel vygenerovat v Evidenčním portále myslivosti Karlovarského kraje:
 

 

Důležité dokumenty:

Kontakty:

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006  Karlovy Vary
 

Bc. Sabina Pudilová, Dis. 
+420 354 222 308 
sabina.pudilova@kr-karlovarsky.cz

 

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí a čerpání dotace také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
 
Zveřejněno 27. 2. 2024
Za stránku zodpovídá Bc. Sabina Pudilová, Dis.
Datum aktualizace 2. 4. 2024 - 14:39