Domů Dotace PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - STARTOVACÍ VOUCHERY

PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - STARTOVACÍ VOUCHERY

Oblast Regionální rozvoj
Kontaktní osoba Mgr. Šárka Harušťáková
Kontaktní telefon +420 728 971 023
Kontaktní e-mail sarka.harustakova@karp-kv.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE – „Startovací vouchery“ – rok 2023

   
 - schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 295/06/23 ze dne 19. 6. 2023  
 - organizačním zajištěním Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – „Startovací vouchery“ byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (www.karp-kv.cz).  
 

 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:  
 - od 12. 9. 2023,   9.00 hodin  
 - do 18. 9. 2023, 16.00 hodin

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje nejdříve 10 pracovních dnů před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí. Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat

  
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.  

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Finanční vypořádání poskytnuté dotace – Startovací vouchery 2023

Realizace projektu do 31. 5. 2024 (včetně úhrady výdajů), předložení Finančního vypořádání poskytnuté dotace ke kontrole přes podatelnu Karlovarského kraje v termínu nejpozději do 30. 6. 2024.

Udržitelnost projektu

Doručovací adresa pro příjem žádostí:  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary  
   
Administrátor dotačního programu:  
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.  
Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary

Mgr. Šárka Harušťáková   
+420 728 971 023  
sarka.harustakova@karp-kv.cz
Ing. Kamila Krupičková  
+ 420 608 982 920  
kamila.krupickova@karp-kv.cz
Iveta Grünerová  
+420 725 464 796  
iveta.grunerova@karp-kv.cz  
   
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno: 3. 7. 2023

ARCHIV

PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE – rok 2022
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 114/04/22 ze dne 11. 4. 2022
- organizačním zajištěním „Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje“ byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (www.karp-kv.cz).
 
Podprogram 1 Inovační vouchery
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 24. 5. 2022,   9.00 hodin
- do 31. 5. 2022, 16.00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:

Přehled poskytnutých dotací naleznete v usnesení č. 961/08/22 ze dne 22. 8. 2022.


Podprogram 2 Kreativní vouchery
 
Upozornění: Podprogram Kreativní vouchery je plánován jako doplňkový, kterého bývá využito pouze v případě, kdy není vyčerpaná celková alokace vyčleněná na podprogram Inovační vouchery.
 
Na pořadí žádosti záleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 13. 9. 2022,   9.00 hodin
- do 19. 9. 2022, 16.00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:
 
Přehled poskytnutých dotací naleznete v usnesení RKK č. 1377/11/22 ze dne 28. 11. 2022.
 
Doručovací adresa pro příjem žádostí:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
 
Administrátor dotačního programu:
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. 
Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary

Mgr. Šárka Harušťáková
+420 728 971 023
 
Iveta Grünerová
+420 725 464 796
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo 
e-mailem.
 
Zveřejněno 22. 4. 2022

PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE – rok 2021
 
 
Alokace finančních prostředků Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - podprogram 1 Inovační vouchery, podprogram 2 Kreativní vouchery je pro rok 2021 stanovena ve výši 2 850 000 Kč.
 
Podprogram 2 Kreativní vouchery

Upozornění: Podprogram Kreativní vouchery je plánován jako doplňkový, kterého bývá využito pouze v případě, kdy není vyčerpaná celková alokace vyčleněná na podprogram Inovační vouchery.
 
Předpokládaná alokace Podprogramu 2 Kreativní vouchery činí pro rok 2021 cca 1 000 000 Kč 

Na pořadí žádosti záleží!
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.  Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
  • 15. 9. 2021 od 9:00 hodin
  • 22. 9. 2021 do 16:00 hodin

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby.

Důležité dokumenty podprogramu:

Kontakty:

Doručovací adresa pro příjem žádostí:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Obálka musí být zalepená, označená názvem "Kreativní vouchery", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".

Administrátor dotačního programu:
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary


Mgr. Šárka Harušťáková
+420 728 971 023
 
Iveta Grünerová
+420 725 464 796
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.

Podprogram 1 Inovační vouchery
 
Organizačním zajištěním „Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram 1 Inovační vouchery“ byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (www.karp-kv.cz).
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
 
Lhůta pro podávání (příjem žádostí):
Elektronická žádost
Zahájení: 24. 5. 2021 od 9.00 hod.
Ukončení: 31. 5. 2021 do 16.00 hod.
a listinná žádost včetně povinných a nepovinných příloh
Ukončení:  14. 6. 2021
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
  • od 17.05. 2021 od 9:00 hod.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby.
 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!
 
Důležité dokumenty podprogramu:
 
Kontakty: 
 
Doručovací adresa pro příjem žádostí:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Obálka musí být zalepená, označená názvem "Inovační vouchery", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".
 
Administrátor dotačního programu:
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace 
Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary

Kontaktní osoba 
Iveta Grünerová, +420 725 464 796, iveta.grunerova@karp-kv.cz
Šárka Harušťáková, +420 728 971 023, sarka.harustakova@karp-kv-cz
 


 PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE – rok 2020
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo  - usnesení ZK 433/12/19 ze dne 16. 12. 2019
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo   - usnesení RK 754/07/20 ze dne 16. 7. 2020
 
Alokace finančních prostředků ve výši 2 000 000 Kč
 
Seminář pro potenciální žadatele o inovační a kreativní voucher (12. 8. 2020 od 10.00 hod.):
 
 
Podprogram 2 Kreativní vouchery (příjem žádostí byl již ukončen)

Organizačním zajištěním „Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram 2 Kreativní vouchery“ byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (www.karp-kv.cz).
Odkaz na Galerii kreativců
Upozornění: Podprogram Kreativní vouchery je plánován jako doplňkový, kterého bude využito pouze v případě, kdy nebude vyčerpaná celková alokace vyčleněná na podprogram Inovační vouchery.  Je nutné sledovat webové stránky, dne 08.09.2020 bude zveřejněno, zda bude do podprogramu Kreativní vouchery zahájen příjem elektronických žádostí.

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.

Lhůta pro podávání (příjem žádostí):
Elektronická žádost
Zahájení: 16. 9. 2020 od 9.00 hod.
Ukončení: 23. 9. 2020 do 16.00 hod.
a listinná žádost včetně povinných a nepovinných příloh
Ukončení:  08. 10. 2020
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
─  od středy 9. 9. 2020 od 9.00 hod.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby.

NA POŘADÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZÁLEŽÍ! 

Důležité dokumenty podprogramu:


Kontakty: 

Doručovací adresa pro příjem žádostí:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Obálka musí být zalepená, označená názvem "Kreativní vouchery", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".

Administrátor dotačního programu:
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace 
Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary

Kontaktní osoba 
Iveta Grünerová, +420 725 464 796, iveta.grunerova@karp-kv.cz

Šárka Harušťáková, +420 728 971 023, sarka.harustakova@karp-kv.cz
 

Podprogram 1 Inovační vouchery (příjem žádostí byl již ukončen)
 
Organizačním zajištěním „Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram 1 Inovační vouchery“ byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (www.karp-kv.cz).
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.

Lhůta pro podávání (příjem žádostí):
Elektronická žádost
Zahájení: 1. 9. 2020 od 9.00 hod.
Ukončení: 7. 9. 2020 do 16.00 hod.
a listinná žádost včetně povinných a nepovinných příloh
Ukončení:  21. 9. 2020

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
─  od úterý 18.08.2020 od 9:00 hod.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby.

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!  

Důležité dokumenty podprogramu:
 

Kontakty: 

Doručovací adresa pro příjem žádostí:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Obálka musí být zalepená, označená názvem "Inovační vouchery", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".
 
Administrátor dotačního programu:
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace 
Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary

Kontaktní osoba 
Iveta Grünerová, +420 725 464 796, iveta.grunerova@karp-kv.cz
Kamila Krupičková, +420 608 982 920, kamila.krupičková@karp-kv.cz
 
Za stránku zodpovídá Ing. Jana Bělohoubková
Datum aktualizace 28. 2. 2024 - 14:12