Domů Dotace PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT

PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Oblast Školství a sport
Kontaktní osoba Bc. Karolína Pokorná
Kontaktní telefon +420 354 222 441
Kontaktní e-mail karolina.pokorna@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen
 
PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT - 2024
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 379/09/23 ze dne 11. 9. 2023
- Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 11. 12. 2023 usnesením č. ZK 557/12/23 schválilo snížení celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program pro rok 2024 z 25.000.000 Kč na 24.500.000 Kč
- administrátor programu: odbor investic
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 17. 10. 2023, 9.00 hodin
- do 24. 10. 2023, 16.00 hodin 

Důležité dokumenty:

Informace o rozdělení dotací:

Kontakty:
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Karolína Pokorná
354 222 441, 731 670 010
 
Bc. David Kolman
354 222 523, 736 650 118
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 13. 9. 2023

ARCHIV

PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT - 2023
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 324/09/22 ze dne 12. 9. 2022
- Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 12. 12. 2022 usnesením č. ZK 505/12/22 schválilo navýšení celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program pro rok 2023 z 23.000.000 Kč na 24.500.000 Kč
- administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 18. 10. 2022, 9.00 hodin
- do 25. 10. 2022, 15.00 hodin 
 

Důležité dokumenty:

Informace o rozdělení dotací:
Rozdělení dotací (27,32 KB, XLSX) schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 81/02/23 ze dne 27. 2. 2023
Rozdělení dotací (33,72 KB, XLSX) schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 149/02/23 ze dne 6. 2. 2023 a usnesením č. RK 295/03/23 ze dne 6. 3. 2023


Kontakty:
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Karolína Pokorná
354 222 441, 731 670 010
 
Bc. David Kolman
354 222 523, 736 650 118
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 14. 9. 2022
 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - 2022
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 271/09/21 ze dne 13. 9. 2021
- Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 399/12/21 schválilo navýšení celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program pro rok 2022 z 17.500.000 Kč na 23.000.000 Kč
- administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 21. 10. 2021, 9.00 hodin
- do 29. 10. 2021, 14.00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji do 12. 11. 2021, 14.00 hodin na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty pro podání žádosti:

Důležité dokumenty pro vyúčtování poskytnuté dotace:

 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Karolína Pokorná
354 222 441, 731 670 010
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 16. 9. 2021
Za stránku zodpovídá Bc. Karolína Pokorná
Datum aktualizace 6. 3. 2024 - 15:23