Domů Dotace PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY PROFESIONÁLNÍHO SPORTU

PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY PROFESIONÁLNÍHO SPORTU

Oblast Školství a sport
Kontaktní osoba Ing. Martina Fučíková
Kontaktní telefon +420 354 222 596
Kontaktní e-mail martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen
 
PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY PROFESIONÁLNÍHO SPORTU - 2024
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 379/09/23 ze dne 11. 9. 2023
- administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 17. 10. 2023, 9.00 hodin
- do 24. 10. 2023, 16.00 hodin 

Důležité dokumenty:

Informace o rozdělení dotací:

Kontakty:
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Martina Fučíková
354 222 596, 736 650 379
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 13. 9. 2023

ARCHIV:

PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY PROFESIONÁLNÍHO SPORTU - 2023
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 324/09/22 ze dne 12. 9. 2022
- Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 12. 12. 2022 usnesením č. ZK 505/12/22 schválilo navýšení celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program pro rok 2023 z 5.500.000 Kč na 6.000.000 Kč
- administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 18. 10. 2022, 9.00 hodin
- do 25. 10. 2022, 15.00 hodin 
 

Důležité dokumenty:

Kontakty:
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Martina Fučíková
354 222 596, 736 650 379
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 14. 9. 2022
 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY PROFESIONÁLNÍHO SPORTU - 2022

 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 271/09/21 ze dne 13. 9. 2021
- Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 399/12/21 schválilo navýšení celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program pro rok 2022 z 5.000.000 Kč na 5.500.000 Kč
- administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 21. 10. 2021, 9.00 hodin
- do 29. 10. 2021, 14.00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji do 12. 11. 2021, 14.00 hodin na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty pro podání žádosti:

Důležité dokumenty pro vyúčtování poskytnuté dotace:

 
     
Kontakty:
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Martina Fučíková
354 222 596, 736 650 379
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 16. 9. 2021
Za stránku zodpovídá Ing. Martina Fučíková
Datum aktualizace 13. 5. 2024 - 16:44