Domů Dotace PODPORA VČELAŘSTVÍ

PODPORA VČELAŘSTVÍ

Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství
Okruh Životní prostředí
Kontaktní osoba Ing. Adéla Dolanská
Kontaktní telefon +420 354 222 646
Kontaktní e-mail adela.dolanska@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM NA PODPORU VČELAŘSTVÍ

 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 516/12/22 ze dne 12. 12. 2022
- administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
Upozorňujeme na změnu v programu, kdy je spolu se žádostí o dotaci nutné dokládat i vyúčtování včetně faktur a dokladů o úhradě s datem vystavení od 1. 1. 2023 do 5. 6. 2023!
 
Na pořadí žádosti záleží!
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 6. 6. 2023, 9.00 hodin
- do 19. 6. 2023, 16.00 hodin
Důležité dokumenty:

Veřejnoprávní smlouva, která je povinnou přílohou k žádosti o dotaci, bude součástí formuláře elektronické žádosti o dotaci.

 

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Adéla Dolanská
+420 354 222 646
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
Zveřejněno 2. 1. 2023
 

 

:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ

  
schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 358/11/21 ze dne 1. 11. 2021 (574,6 KB, PDF)
administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
Na pořadí žádosti záleží! 
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 4. 1. 2022, 9.00 hodin
 - do 17. 1. 2022, 16.00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže. 
 
Důležité dokumenty:​
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Adéla Dolanská
+420 354 222 646
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí a čerpání dotace také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 22. 12. 2021
Za stránku zodpovídá Ing. Adéla Dolanská
Datum aktualizace 12. 4. 2021 - 13:38