Domů Dotace PODPORA VČELAŘSTVÍ

PODPORA VČELAŘSTVÍ

Oblast Životní prostředí
Kontaktní osoba Bc. Dis. Sabina Pudilová
Kontaktní telefon +420 354 222 308
Kontaktní e-mail sabina.pudilova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

 

PROGRAM NA PODPORU VČELAŘSTVÍ

- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 568/12/23 ze dne 11. 12. 2023.
- administrátor programu: investic
 
Upozorňujeme na změnu v programu, kdy je spolu se žádostí o dotaci nutné dokládat i vyúčtování včetně faktur a dokladů o úhradě s datem vystavení od 1. 1. 2024 do 10. 6. 2024!
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 11. 6. 2024, 9.00 hodin 
- do 24. 6. 2024, 16.00 hodin

Důležité dokumenty

Kontakty:

Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
360 06  Karlovy Vary

Bc. Dis. Sabina Pudilová
354 222 308
sabina.pudilova@kr-karlovarsky.cz

 

Zveřejněno: 14.12.2023

Za stránku zodpovídá Bc. Sabina Pudilová, Dis.
Datum aktualizace