Domů Dotace PODPORA PŘÍPRAVY ÚČASTNÍKŮ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE

PODPORA PŘÍPRAVY ÚČASTNÍKŮ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE

Oblast Školství a sport
Kontaktní osoba Bc. David Kolman
Kontaktní telefon +420 354 222 523
Kontaktní e-mail david.kolman@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí se připravuje

PROGRAM NA PODPORU PŘÍPRAVY ÚČASTNÍKŮ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE

 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 568/12/23 ze dne 11. 12. 2023
- administrátor programu: odbor investic
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí pro "LODM 2024" se stanovuje na dobu:
 - od 18. 1. 2024, 9.00 hodin
 - do 25. 1. 2024, 15.00 hodin
 
a pro "ZODM 2024" se stanovuje na dobu:
 - od 3. 9. 2024, 9.00 hodin
 - do 10. 9. 2024, 15.00 hodin​

Důležité dokumenty:

Informace o rozdělení dotací:

Kontakty:

Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary
 
Bc. David Kolman
354 222 523, 736 650 118
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 12. 12. 2023

ARCHIV

PROGRAM NA PODPORU PŘÍPRAVY ÚČASTNÍKŮ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE

 
Schválené dotace pro rok 2022
 
Rada Karlovarského kraje svým usnesením č. RK 1229/10/2022 ze dne 17. 10. 2022 schválila rozdělení dotací na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže (ZODM 2023) následovně:
 
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/09/21 ze dne 13. 12. 2021
- administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí pro "LODM 2022" se stanovuje na dobu:
- od 20. 1. 2022, 9.00 hodin
- do 27. 1. 2022, 15.00 hodin
 
a pro "ZODM 2023" se stanovuje na dobu:
- od 1. 9. 2022, 9.00 hodin
- do 8. 9. 2022, 15.00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji do 10. 2. 2022, 15.00 hodin (pro "LODM 2022") a do 22. 9. 2022, 15.00 (pro "ZODM 2023") na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty pro podání žádosti:
 
 
Důležité dokumenty pro vyúčtování poskytnuté dotace:
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Martina Fučíková
354 222 596, 736 650 379
 
Mgr. Bára Zelková
354 222 344, 736 650 756
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 17. 12. 2021
Za stránku zodpovídá Bc. David Kolman
Datum aktualizace