Domů Dotace PODPORA PREVENCE PROTI SUCHU, ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A PÉČE O ZELEŇ

PODPORA PREVENCE PROTI SUCHU, ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A PÉČE O ZELEŇ

Oblast Životní prostředí
Kontaktní osoba Bc. Dis. Sabina Pudilová
Kontaktní telefon 354 222 308
Kontaktní e-mail sabina.pudilova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU PREVENCE PROTI SUCHU, ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A PÉČE ZELEŇ

 
 - schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 516/12/22 ze dne 12. 12. 2022
 - administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 1. 2. 2024, 9.00 hodin
 - do 30. 4. 2024, 15.00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 

Důležité dokumenty:

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 

Bc. Dis. Sabina Pudilová
354 222 308
sabina.pudilova@kr-karlovarsky.cz

 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky 
nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 14.12.2023
Za stránku zodpovídá Bc. Sabina Pudilová, Dis.
Datum aktualizace 2. 1. 2024 - 08:35