Domů Dotace PODPORA PAMÁTEK ZAPSANÝCH NA SEZNAM SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO

PODPORA PAMÁTEK ZAPSANÝCH NA SEZNAM SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO

Odbor Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Okruh Kultura, památková péče, lázeňství a cestovní ruch
Kontaktní osoba Bc. Michal Slabyhoudek, DiS
Kontaktní telefon 354 222 322
Kontaktní e-mail michal.slabyhoudek@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM NA PODPORU INFRASTRUKTURY PAMÁTEK ZAPSANÝCH NA SEZNAM SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO 
 

- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 379/09/23 ze dne 11. 9. 2023
- administrátor programu: odbor investic
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

  • od 17. 10. 2023, 9.00 hodin
  • do 24. 10. 2023, 16.00 hodin

Formulář žádosti bude dostupný v dotačním portálu Karlovarského kraje nejdříve:

  • od 3. 10. 2023, 9.00 hodin

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže.

Pokud se žadatel do dotačního portálu Karlovarského kraje přihlásí prostřednictvím Identity občana nebo Informačního systému datových schránek, nemusí k elektronické žádosti připojovat elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle).

Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech, vizte níže.

Kontakty:

Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary

Bc. Michal Slabyhoudek, DiS.
354 222 322
michal.slabyhoudek@kr-karlovarsky.cz

Martin Karas
354 222 328
martin.karas@kr-karlovarsky.cz

 

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.

 

Zveřejněno 14. 09. 2023

Důležité dokumenty:


Archiv informací:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU PAMÁTEK ZAPSANÝCH NA SEZNAM SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO

 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 431/10/22 ze dne 31. 10. 2022
 - administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 6. 12. 2022, 9.00 hodin
 - do 12. 12. 2022, 16:00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení programu viz níže.
  
Důležité dokumenty:

 

Informace o schválení dotací v roce 2023:
  •  Rozdělení dotací (18,73 KB, XLSX) schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 224/02/23 ze dne 20. 2. 2023
    a Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 63/02/23 ze dne 27. 2. 2023 a ZK 124/03/23 ze dne 27. 3. 2023.
     
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Michal Slabyhoudek, DiS.
Tel. 354 222 322, mob. 736 650 052
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 3. 10. 2022
Za stránku zodpovídá Jitka Lapešová
Datum aktualizace 22. 9. 2023 - 07:57