Domů Dotace PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT

PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT

Oblast Kultura, památková péče, lázeňství a cestovní ruch
Kontaktní osoba Martin Karas
Kontaktní telefon +420 354 222 328
Kontaktní e-mail martin.karas@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT

 
 - schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 379/09/23 ze dne 11. 9. 2023 
- administrátor programu: odbor investic
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
  • od 17. 10. 2023, 9.00 hodin
  • do 24. 10. 2023, 15.00 hodin

Formulář žádosti bude dostupný v dotačním portálu Karlovarského kraje nejdříve:

  • od 3. 10. 2023, 9.00 hodin

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže.

Pokud se žadatel do dotačního portálu Karlovarského kraje přihlásí prostřednictvím Identity občana nebo Informačního systému datových schránek, nemusí k elektronické žádosti připojovat elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle).

Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech, vizte níže.

 
Kontakty:
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary
 
Martin Karas
354 222 328
 
Bc. Michal Slabyhoudek, DiS. 
354 222 888

 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.

Zveřejněno 14. 9. 2023 

 

Důležité dokumenty


ARCHIV INFORMACÍ:

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 25. 10. 2022, 9.00 hodin
- do 31. 10. 2022, 16.00 hodin 
 
Důležité dokumenty:
Informace o schválení dotací v roce 2023:
  • Rozdělení dotací (32,16 KB, XLSX) schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 138/02/23 ze dne 6. 2. 2023
    a Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 85/02/23 ze dne 27. 2. 2023.
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Martin Karas
354 222 328
 
Bc. Renata Drožová
354 222 547, 736 650 147
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.

Zveřejněno 8. 3. 2023

Důležité dokumenty k dotačnímu programu pro rok 2022:
Za stránku zodpovídá Jitka Lapešová
Datum aktualizace 14. 9. 2023 - 09:35