Domů Dotace PODPORA AKTIVIT V CESTOVNÍM RUCHU

PODPORA AKTIVIT V CESTOVNÍM RUCHU

Oblast Kultura, památková péče, lázeňství a cestovní ruch
Kontaktní osoba Mgr. Petra Hájková
Kontaktní telefon 354 222 645
Kontaktní e-mail petra.hajkova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen
- schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 456/10/23 ze dne 23. 10. 2023 
- administrátor programu: odbor investic
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 
- od 5. 12. 2023,  9:00 hodin
- do 11. 12. 2023, 16:00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Kontakty:
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary
 
Mgr. Petra Hájková
354 222 645 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 

Důležité dokumenty:


 


Archiv: 

 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 431/10/22 ze dne 31. 10. 2022 
 - administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 6. 12. 2022,  9:00 hodin
 - do 12. 12. 2022, 16:00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
  
Důležité dokumenty:

 

     

Informace o schválení dotací v roce 2023:
  • Rozdělení dotací (22,22 KB, XLSX) schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 223/02/23 ze dne 20. 2. 2023 
    a Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 62/02/23 ze dne 27. 2. 2023. 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary
 
Mgr. Monika Slipková
354 222 319, 739 604 884
 
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno: 8. 3. 2023
Za stránku zodpovídá Jitka Lapešová
Datum aktualizace 22. 11. 2023 - 13:53