Domů Dotace NA PODPORU BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI

NA PODPORU BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI

Odbor Odbor regionálního rozvoje
Okruh Regionální rozvoj
Kontaktní osoba Bc. Romana Špindlerová, DiS.
Kontaktní telefon +420 354 222 312
Kontaktní e-mail romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen
NA PODPORU BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI
 
Schválené dotace pro rok 2023
 
Zastupitelstvo schválilo dne 19. 6. 2023 návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu " Na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras" pro rok 2023 - usnesení č. ZK 320/06/23 a příloha č. 1 k bodu č. 54.
 
- schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 57/02/23 ze dne 27. 2. 2023
- administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
Na pořadí žádosti nezáleží!

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost  v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
od 3. 4. 2023, 9.00 hodin
do 11. 4. 2023, 14.00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
- od 20. 3. 2023, 9.00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312, +420 736 650 031
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz

Bc. Veronika Proňková
+420 354 222 251, +420 601 214 189
veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 1. 3. 2023
 
 

 
 
NA PODPORU BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI
 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 15/01/22 ze dne 31. 1. 2022
 - administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
Na pořadí žádosti nezáleží!

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost  v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 3. 3. 2022, 9:00 hodin
 - do 11. 3. 2022, 15:00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 31. 01. 2022
 
Za stránku zodpovídá Bc. Špindlerová Romana, DiS.
Datum aktualizace 10. 11. 2023 - 13:53