Domů Dotace MOTIVAČNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM PRO LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE VE VĚKU NAD 65 LET

MOTIVAČNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM PRO LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE VE VĚKU NAD 65 LET

Oblast Zdravotnictví
Kontaktní osoba Eva Dolívková
Kontaktní telefon 354 222 569
Kontaktní e-mail eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem tištěných žádostí od
Stav Příjem žádostí

MOTIVAČNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM PRO LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE VE VĚKU NAD 65 LET 
 

  • schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 504/11/23 ze dne 20. 11. 2023
  • administrátor programu: odbor investic 
     
 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu: 
─    od 02. 01. 2024, 9.00 hodin 
─    do vyčerpání alokace pro příslušný kalendářní rok (v takovémto případě bude příjem opětovně spuštěn 1. 1. následujícího roku), maximálně do 31. 10. 2028, 14.00 hod. 


Formulář žádosti bude dostupný v dotačním portálu Karlovarského kraje nejdříve: 
─    od 15. 12. 2023, 9.00 hodin

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže.

Pokud se žadatel do dotačního portálu Karlovarského kraje přihlásí prostřednictvím Identity občana nebo Informačního systému datových schránek, nemusí k elektronické žádosti připojovat elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle).

Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech, vizte níže. 
  

Důležité dokumenty

Kontakty:

Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary 


Odborný garant:

Mgr. Markéta Moulisová
354 222 371 
marketa.moulisova@kr-karlovarsky.cz

Administrátor:

Eva Dolívková 
354 222 569 
eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 

Zveřejněno 28. 11. 2023

Za stránku zodpovídá Jitka Lapešová
Datum aktualizace 6. 12. 2023 - 15:25