Domů Aktuality Založení letecké záchranné služby v Karlovarském kraji je na dosah. Veškeré přípravné kroky byly splněny

Založení letecké záchranné služby v Karlovarském kraji je na dosah. Veškeré přípravné kroky byly splněny

Letecká záchranná služba

Po dlouhodobých jednáních a usilovné snaze ze strany vedení Karlovarského kraje se blíží vznik samostatné letecké záchranné služby (LZS) na území regionu. Ministerstvo zdravotnictví přijalo všechny připomínky ze strany Karlovarského kraje k materiálu „Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2028“ a podpořilo variantu vytvoření samostatné letecké základy v kraji v rámci koncepce LZS v České republice. Materiál bude ještě projednán Vládou ČR.

„Je to pro nás obrovský úspěch. O zřízení letecké záchranné služby usilujeme dlouhá léta a nyní nám chybí poslední kroky k tomu, abychom dosáhli našeho cíle. Na problémy, které vyplývají z absence letecké záchranné služby v kraji, jsme intenzivně a opakovaně upozorňovali. Velmi mě proto těší, že naše argumentace byla účinná a dokázala přesvědčit odbornou skupinu ministerstva zdravotnictví, aby veškeré naše připomínky akceptovala a přijala variantu o zřízení samostatné letecké záchranné služby na našem území. Nyní bude materiál postoupen ke schválení vedení ministerstva zdravotnictví a následně jej bude ještě schvalovat Vláda České republiky, nicméně situace vypadá velmi nadějně, a pokud půjde vše podle plánů, bude základna letecké záchranné služby připravena k provozu od začátku roku 2026,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. V současné době probíhá projektová příprava výstavby nové LZS na Letišti Karlovy Vary, v jehož areálu by měla vzniknout. Do poloviny letošního roku bude pak vydáno rozhodnutí pro stavební řízení.

Dvě třetiny území regionu aktuálně nejsou pokryty v doletové zákonem stanovené době 20 minut. Nyní létají do Karlovarského kraje záchranné vrtulníky z Ústeckého a Plzeňského kraje, přičemž zřízení vlastní LZS by snížilo dobu doletu na nejnutnější minimum a zajistilo by rychlý transport pacienta do vhodného zdravotnického zařízení. To byl také jeden z hlavních argumentů, o nějž se vedení Karlovarského kraje v připomínkovém řízení opíralo. Dále to byl vysoký počet tuzemských i zahraničních turistů nebo možnost nasadit LZS ve vybraných naléhavých případech a zkrátit tak dopravu lékaře za pacientem především v okrajových částech regionu, kam se v současné situaci nedostane do 20 minut.

„Potřeba letecké záchranné služby je nutná také vzhledem k tomu, že populace České republiky stárne a narůstá potřeba čerpání zdravotní péče. Zároveň lze předpokládat narůstající centralizaci vysoce specializované péče, proto bude narůstat potřeba rychlé a efektivní dopravy pacienta z periferie do těchto center. LSZ by tak měla pokrývat území ČR co nejdokonaleji a jednotlivá stanoviště by měla být vzájemně zastupitelná,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jarmila Ivasková
Datum aktualizace