Domů Aktuality Základní školy vedou žáky k občanské odpovědnosti

Základní školy vedou žáky k občanské odpovědnosti

Již několik let probíhá program, který je zaměřen na posilování občanské odpovědnosti u žáků základních škol. Každoročně se pak vyhlašují školy, které získají titul „Škola pro demokracii“.  Do programu se mohou od ledna 2014 zapojit všechny základní školy z celé České republiky.
„Škola pro demokracii“ je celonárodně uznávaný titul, který náleží školám, které napomáhají aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí. Program vede k formování školního společenství, což je provázeno posílením dobrých vztahů a zlepšením vzdělávacích výsledků. Děti se učí samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu.

V letošním roce se v jednacím sále Senátu PČR sešlo 20 zástupců základních škol, aby převzali titul „Škola pro demokracii“. Udílení se zúčastnili senátoři Jiří Oberfalzer a Jan Žaloudík. Žáci představili své projekty, které pomohly změnit jejich školu či jejich obec. Cenu za nejhezčí prezentaci a cenu žáků za nejzajímavější projekt si odnesla ZŠ Ruská z Litvínova. Cena učitelů za nejpřínosnější projekt pak byla udělena CZŠ Veselí nad Moravou. Konečně poslední cenu Centra pro demokratické učení pak získala ZŠ T. G. Masaryka z Blatné.

Do programu se mohou od ledna 2014 zapojit všechny základní školy z celé České republiky. Stačí se přihlásit na internetových stránkách www.skolaprodemokracii.cz, které budou přístupné od 15. prosince.  Na těchto internetových stránkách se pak budou jednotlivé školy prezentovat.

Program administruje Centrum pro demokratické učení, které se dlouhodobě a systematicky věnuje výchově k občanství a rozvoji demokracie. Aktuálně toto téma rozvíjí podporou škol a učitelů při práci se žákovskými parlamenty. Ty jsou v současné době jedním z nejefektivnějších nástrojů, jak rozvíjet aktivní občanství v mladých lidech.​
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace 28. 11. 2013 - 10:12