Domů Aktuality Začíná soutěž pro zaměstnavatele Stejná šance

Začíná soutěž pro zaměstnavatele Stejná šance

​Ocenit firmy, které zaměstnávají pracovníky se zdravotním postižením, si klade za cíl soutěž Stejná šance - zaměstnavatel roku 2018. Soutěž v ČR pořádají neziskové společnosti, jež zprostředkovávají práci hendikepovaným lidem. V našem kraji ji organizuje společnost Rytmus - Od klienta k občanovi o. p. s. Akce začíná právě dnes, v ponděllí 5. března 2018.

Záštitu nad již 8. ročníkem soutěže převzal náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí Petr Kubis. Mediální podporu poskytl Český rozhlas. Soutěž oceňuje firmy a společnosti, které zaměstnávají lidi se zdravotním postižením na běžném trhu práce, mimo chráněná pracoviště. „Dát lidem s postižením stejnou šanci může být někdy pro zaměstnavatele složité. Ti, kteří takovou šanci poskytnou, přispívají k zapojení zdravotně postižených lidí do společnosti a je třeba je společensky ocenit,“ řekl k soutěži Jiří Novák, vedoucí týmu podporovaného zaměstnání společnosti Rytmus Sokolov.

N
ominovat zaměstnavatele může kdokoliv z široké veřejnosti. Stačí vyplnit a poslat jednoduché nominační listy, které zájemci najdou na webových stránkách soutěže. Uzávěrka soutěže je 23. dubna 2018. Hodnotit nominované firmy bude odborná porota. Ta posoudí, jaké podmínky zaměstnavatel zaměstnanci se zdravotním postižením vytváří. Například jaký typ pracovního vztahu zaměstnavatel nabízí, jak dalece upravil pracovní prostředí, zda je zaměstnanec s postižením zapojený do kolektivu tak, že si například může říct o pomoc, a podobně. Vyhlášení soutěže se uskuteční v druhé polovině května.

Soutěž Stejná šance se koná v sedmi krajích napříč republikou. Její význam zdůraznila
 ředitelka společnosti Rytmus - od klienta k občanovi, Pavla Baxová: „Soutěž ukazuje potenciál, mnohdy skrytý, lidí se zdravotním postižením - že jsou schopni odvádět kvalitní práci, vydělávat si a nebýt pouze závislými na sociálních dávkách. Že jsou firmy, které se zabývají společenskou odpovědností a jsou schopny přizpůsobit prostředí a podmínky lidem, kteří to mají těžší.“

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 5. 3. 2018 - 08:12